Erwin Olaf in the Gemeentemuseum

Today I went to the Gemeentemuseum for the second time to see Erwin Olaf’s retrospective. In honour of his sixtieth birthday, the Fotomuseum Den Haag and the Gemeentemuseum have organised a combined retrospective.

Last time, we started in the Fotomuseum. Olaf’s early photos are on display here. This is generally the rawer work, mostly black and white. In the Gemeentemuseum, the more stylised work of the older Erwin Olaf is exhibited. Top work, related to Jeff Wall and Gregory Crewdson.

Erwin Olaf in het Gemeentemuseum

Vandaag voor de tweede keer naar het Gemeentemuseum om de overzichtstentoonstelling van Erwin Olaf te bekijken. Ter ere van zijn zestigste verjaardag is in het Fotomuseum Den Haag en het Gemeentemuseum een gecombineerde overzichtstentoonstelling ingericht.

Vorige keer begonnen we in het Fotomuseum. Hier zijn de vroege foto’s van Olaf te zien. Dit is over het algemeen het rauwere werk, in meerderheid zwart-wit. In het Gemeentemuseum is het meer gestileerde werk van de oudere Erwin Olaf tentoongesteld. Top-werk dat gerelateerd is aan Jeff Wall en Gregory Crewdson.